2780
அமெரிக்காவில் மனிதர்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷ தன்மைக் கொண்ட பெரிய குளவி கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. தென் கிழக்கு ஆசியா, சீனா, தைவான் உள்ளிட்ட இடங்களை பூர்வீகமாக கொண்ட இந்த குளவிகள், ஆறரை ...BIG STORY