8822
பீகார் மாநிலத்தில் நிதிஷ்குமார் முதல்வரானது கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு அந்த மாநிலத்தில் மதுவுக்கு முற்றிலும் தடை விதித்தார். ஆனாலும், நிதிஷ்குமார் எடுத்த முயற்சிக்கு முற்றிலும் பலன் கிடைக்கவில்லை என்பது ...BIG STORY