249
ஜப்பான் கிராண்ட்பிரி கார்பந்தயத்தில் பின்லாந்து வீரர் வால்டரி போட்டஸ் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார். 21 சுற்றுகள் கொண்ட நடப்பு சீசனில் 17வது போட்டியாக ஜப்பான் கிராண்ட்பிரி கார்பந்தயம் சுசுகாவி...

239
ஜெர்மனி கிராண்ட்பிரி கார்பந்தயத்தில் பிரிட்டன் வீரர் லீவிஸ் ஹாமில்டன் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.  பார்முலா ஒன் போட்டிகளில் ஒன்றான ஜெர்மனி கிராண்ட்பிரி கார்பந்தயம், ஹாக்கென்ஹீம் (...