49749
தாய் கூலிவேலைப்பார்த்து மகளை பொறியியல் கல்லூரிக்கு படிக்க அனுப்பிவைத்த நிலையில், உடன் படித்த மாணவரின் காதல்வலையில் சிக்கியதால் , வாழக்கையை இழந்து காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கண்ணீருடன் புகார்...