3666
பாரத் பயோடெக்கின் கோவேக்சின் தடுப்பூசி தயாரிப்பில், புதிதாக பிறந்த கன்றுக்குட்டியின் சீரம் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும், ஆனால் தடுப்பூசி கடைசியாக பயன்பாட்டுக்கு வரும் போது அதில் அந்த சீரம் இருக்காது என்...

3941
புதுக்கோட்டையில் லாரிக்கு அடியில் சிக்கிக் கொண்ட கன்று குட்டியை காப்பாற்ற முயன்ற தாய் பசுவின் பாச போராட்டம் காண்போரை நெகிழ வைக்கிறது. கீழ இரண்டாம் வீதியில் கடைக்கு சரக்கு இறக்குவதற்காக நின்று கொண்...BIG STORY