14284
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், ஜோலார்பேட்டை, நாட்றம்பள்ளி, கொரட்டி, கந்திலி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நில அதிர்வு ஏற்பட்டதாக பொதுமக்கள் கூறியுள்ளனர். இதேபோன்று கடந்த 11ஆம் தேதி இரவு, திருப்பத்தூர்...

57584
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா, பெண்ணா என தெரிந்து கொள்ள தென்னந்தோப்பில் ரகசியமாக இயங்கி வந்த ஸ்கேன் மையத்தை மருத்துவ அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை மூலம் கண்டுபிடித்துள்ளனர்...