745
சீனாவில் புத்தாண்டை ஒட்டி, செய்யப்பட்டிருந்த ஒளி அலங்காரம் காண்போரை கவர்ந்தது. இந்த ஆண்டு எருதை மையமாக வைத்து சீனாவில் புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனைஒட்டி, ஜியாங்சி மாகாணத்திலுள்ள Gexian...