1007
இந்தியாவில் ஒற்றை டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசியின் 3ஆவது கட்ட பரிசோதனைக்கும், தடுப்பு மருந்து இறக்குமதிக்கும் ஜான்சன் அண்டு ஜான்சன் நிறுவனம், அனுமதி கோரியுள்ளது. இந்தியாவில் இதுவரை கோவேக்சின், கோவிஷீல்டு...BIG STORY