600
மலேசியாவில் நூலிழை பெரும்பான்மையில் ஆட்சியில் இருக்கும் பிரதமர் முஹியித்தீன் யாசினுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக ஐக்கிய மலாய் தேசிய அமைப்பு கட்சி தெரிவித்துள்ளது. பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதை தவிர்க்கும் நோக...