1625
வாக்கு எண்ணிக்கை முகவர்கள் கொரோனா இல்லை எனச் சான்று பெற்றிருக்க வேண்டும் எனத் தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி சத்தியப்பிரதா சாகு தெரிவித்துள்ளார். முகவர்கள் ஆர்டிபிசிஆர் சோதனை செய்து வாக்கு எண்ணிக...