1738
கோவையில் சொத்து வரி செலுத்த தவறி, அதிகளவில் நிலுவைத் தொகை வைத்திருந்த நூறு பேரின் பட்டியலை மாநகராட்சி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. மாநகரில் இயங்கி வரும் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் முறையாக சொத்து வரி செ...BIG STORY