815
விசாகப்பட்டினம் வாயுக்கசிவு வழக்கில் விபத்துக்கு காரணமாக இருந்த எல்,ஜி. பாலிமர் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி , தொழில்நுட்ப இயக்குனர் ஆகிய இரு வெளிநாட்டவர் உள்பட 12 அதிகாரிகளும் ஊழியர்களும் நே...