981
எப்.16 (F-16 ) போர் விமானம் ஒன்று பயிற்சியின்போது காணாமல் போனதால் தன்னிடமுள்ள அந்த ரகத்தை சேர்ந்த அனைத்து விமானங்களிலும் பாதுகாப்பு பரிசோதனையை தைவான் மேற்கொள்ளவுள்ளது. சீன அச்சுறுத்தலை எதிர்...BIG STORY