1841
திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை விரைந்து விசாரித்து தீர்ப்பளிக்க மாவட்டம்தோறும் சிறப்பு தனி நீதிமன்றம் ஏற்படுத்தப்படும் என்று அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளா...