5866
முன்னாள் அதிபர் என்ற வகையில், உளவுத்துறை தகவல்கள் டிரம்புக்கு வழங்கப்படக் கூடாது என அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கூறியுள்ளார். அமெரிக்க அரசு நிர்வாகத்தில் மிகமுக்கியமான உளவுத்துறை தகவல்களை முன்னாள் அ...