5806
இன்று சர்வதேச வேட்டி தினத்தை முன்னிட்டு காரைக்குடியில் உள்ள துணிக்கடையில் 20 ரூபாய்க்கு வேட்டிகள் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வேட்டி என்பது இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் கட்டப்பட்டு வந்தாலும் தமிழர்கள...

2496
ஜனவரி 6-ம் தேதியான இன்று உலக வேட்டி தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. தமிழர்களின் பாரம்பரிய உடை வேட்டி. ஆனால் இன்றைய தலைமுறையினர் வேட்டி கட்டும் வழக்கத்தை அரிதாக்கி கொண்டுள்ளனர். பாரம்பரிய ஆடைகளை பாதுகாக்க...BIG STORY