1261
சர்க்கஸ் உள்ளிட்ட இடங்களிலிருந்து மீட்கப்பட்டு மறுவாழ்வு மையத்தில் பாதுகாக்கப்பட்ட 10 உராங்குட்டான் குரங்குகள் தீவிர பரிசோதனைக்கு பின் பத்திரமாக வனப்பகுதிக்குள் விடப்பட்டன. போர்னியா தீவில் உள்ள வன...BIG STORY