845
உலக நாடுகளில் பெருமளவில் பரவி அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரசால் சிங்கப்பூர், கத்தார் ஆகிய நாடுகளில் மிகக் குறைந்த விகிதத்திலேயே உயிரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சீனாவில் இருந்து பரவிய கொரோனா வைரஸ் அமெரிக்க...BIG STORY