827
இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை எதிர்கொள்ளும் விதமாக அடுத்த மாதம் நடைபெற இருக்கும் 2 கடற்படை போர் பயிற்சியில் இந்தியாவுடன், பிரான்ஸ் மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரம் பங்கேற்க உள்ளது. க...