834
தாய்லாந்து நாட்டில் தேசிய யானைகள் தினத்தை முன்னிட்டு யானைகளுக்கு விருந்து வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அந்நாட்டின் ஆயுத்யா நகரில் சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றி செல்லும் யானைகள் சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட்...