711
சீனா தனது புதிய ‘ஆப்டிகல் ரிமோட் சென்சிங்’ செயற்கைக்கோளை வெற்றிகரமாக விண்ணில் நேற்று செலுத்தியது. அந்த நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் உள்ள ஜிச்சாங் செயற்கைக்கோள் ஏவுதளத்தில் இருந்து காபென...

606
சீனா, ஆப்டிகல் ரிமோட் சென்சிங் புதிய செயற்கைகோளை வெற்றிகரமாக அதன் சுற்றுவட்டபாதைக்கு அனுப்பியது. அந்நாட்டின் ஜிச்சாங் ஏவுதளத்தில் இருந்து காஃபென் -13 செயற்கைக்கோளுடன் மார்ச் -3 பி ராக்கெட் அதிகால...