1447
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்றும் சவரனுக்கு 432 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக குறைந்து வந்தது. ஒரு சவரன் 38 ஆயிரத்துக்கும் கீழே குறைந்த நிலையில், மீண்ட...

1821
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்றும் சவரனுக்கு 440 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக குறைந்து வந்தது. ஒரு சவரன் 38 ஆயிரத்துக்கும் கீழே குறைந்த நிலையில், மீண்...

1958
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாகவே தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில் உள்ளது. ஒரு சவரன் வரலாறு காணாத வகையில் 37 ஆயிரம் ரூபாயை கடந்து விற்பனையாகி வருகிறது. இ...

2101
சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் அதிகரித்து ஒரு சவரன் 37 ஆயிரம் ரூபாயை கடந்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாக தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில் உள்ளது. இந்நிலையில் நேற்று 36 ஆயிரத்து 888 ரூபாய்க்க...

1137
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு 384 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த ஒருவார காலமாக தொடர்ந்து குறைந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. அந்த வகையில் நேற்று 3,820 ரூபாய்க்கு விற்பன...

58892
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு 624 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. அண்மையில் 33 ஆயிரத்தை கடந்த ஒரு சவரன் மீண்டும் 32 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழ் குறைந்துள்ளது. தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்...

1664
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு 312 ரூபாய் உயர்ந்துள்ள நிலையில், ஒரு கிராம் 4 ஆயிரம் ரூபாயை நெருங்கியுள்ளது. ஏற்கனவே ஆபரணத்தங்கம் ஒரு சவரன் 31 ஆயிரம் ரூபாயைக் கடந்து விற்பனையாகி ...