31335
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று தொடர்ந்து 4வது வர்த்தக நாளாக சவரனுக்கு 304 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கடந்த 6ம் தேதி ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் விலை 39 ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டியது. இருப்பினும் அதற்கடுத்த...

2614
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று 432 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கடந்த 6ம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் விலை 39 ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டியது. எனினும் நேற்று முன்தினமும், நேற்றும் தங்கம் விலை படிப்படியா...

3859
சென்னையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று 328 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. நேற்று கிராம் தங்கத்தின் விலை 4ஆயிரத்து815 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கத்தின் விலை 38ஆயிரத்து 520 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இன்றைய நிலவரப்ப...

813
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு 224 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. நேற்று கிராம் தங்கம் விலை 4,730 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 37ஆயிரத்து 840 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இன்றைய நிலவரப்படி, கிராம...

1356
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் 37 ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. நேற்று முன்தினம் 37 ஆயிரத்து 472 ரூபாயாக இருந்த ஒரு சவரன் தங்கம் விலை நேற்று 36 ஆயிரத்து 976 ரூபாயாக குறைந்தது. இந்நிலை...

7668
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று 576 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. நேற்று கிராம் தங்கம் விலை 4 ஆயிரத்து 636 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 37 ஆயிரத்து 88 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் இ...

2511
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு 400 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை 4,574 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 36 ஆயிரத்து 592 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலை...