3408
கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவலை தடுக்கும் விதமாக, மத்திய அரசின் தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள புராதான சின்னங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியங்கள் மூடப்படுவதாக மத்திய கலாச்சார மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்ச...