1855
கேரளாவில் அக்டோபர் 15ஆம் தேதிக்கு பின் அனைத்து சுற்றுலா தலங்களும் மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ளதாக சுற்றுலா துறை அமைச்சர் கடகம்பள்ளி சுரேந்திரன் அறிவித்துள்ளார். மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி தனியார...