2467
உலகின் முதல் பறக்கும் காரில் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்ல அமெரிக்க விமான போக்குவரத்துத் துறை அனுமதியளித்துள்ளது. சீனாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட டெர்ராஃபூஜியா நிறுவனத்தின் சார்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த வ...