545
 அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உதவியாளருக்கு கொரனோ தொற்று பரவியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அமெரிக்க ராணுவத்தைச் சேர்ந்த ஒருஉதவியாளர் அதிபர் டிரம்ப்புக்கு தனிப்பட்ட முறையில் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்து ...BIG STORY