1174
விவசாயிகளுக்கு எதிரான எந்த அம்சங்களும் மத்திய அரசின் வேளாண் சட்டங்களில் கொண்டுவரப்படவில்லை என்பதால், அவர்களின் போராட்டத்த்தில் சமூக செயற்பாட்டாளரான அன்னா ஹசாரே கலந்து கொள்ளமாட்டார் என கருதுவதாக, மத...