572
10, 11, 12ம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணியைக் கண்காணிக்க மண்டல வாரியாக கல்வி அதிகாரிகளை நியமித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி 37 மாவட்டங்களும் 5 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ...

585
10, 11 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு பணிகளைக் கண்காணிக்க 37 மாவட்டங்களுக்கும் தேர்வுத்துறை இயக்குநர், பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் உள்ளிட்ட 31 அதிகாரிகளை கண்காணிப்பு அதிகாரிகளாக நியமித்து பள்ள...

293
முப்படை தலைமைத் தளபதி பிபின் ராவத்துக்கு உதவ 37 அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் விடுத்துள்ள செய்தி குறிப்பில், முப்படை தலைமை தளபதி, பிபின் ராவத்துக்கு உதவ ...