1256
இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த 70 வயது வயது முதியவர் ஒருவர் அட்லாண்டிக் கடலில் துடுப்பு படகு மூலம் 3ஆயிரம் மைல் பயணம் செய்து சாதனை படைத்துள்ளார். இங்கிலாந்தின் வடமேற்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த Frank Rothwell எ...BIG STORY