946
ஸ்பெயின் நாட்டில் கொட்டித் தீர்க்கும் கொடும் பனி காரணமாக 4 பேர் உயிரிழந்தனர். ஃபிலோமினா புயலால் ஏற்பட்ட தாக்கத்தினால் தலைநகர் மாட்ரிட் நகரம் முழுவதும் பனி சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. மலாகா என்ற இடத்தி...BIG STORY