1214
துருக்கியில் வரலாறு காணாத கனமழை கொட்டித் தீர்த்ததால் எங்கு நோக்கினும் வெள்ளக்காடாகவே காட்சி அளிக்கிறது. அந்நாட்டின் 3வது முக்கிய பெரிய நகரமான İzmir வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சாலைகள...