1182
சரியான அரசு, அது எடுத்த தீர்மானங்கள் மற்றும் கொள்கை முடிவுகளால், பீகார் கடந்த 15 ஆண்டுகளில் நல்ல வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது என பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார். பீகாரில் 3 பெட்ரோலியத் திட்டங்களை காணொலி வழியாக ...BIG STORY