1221
அதிகரித்து வரும் மூத்த குடி மக்கள் பிரச்சினையை சமாளிக்க ஓய்வு பெறும் வயதை உயர்த்த சீனா முடிவு செய்துள்ளது. "ஓய்வு பெறும் வயதை நெருங்கும் நபர்கள் பல மாதங்களுக்கு ஓய்வு பெறுவதை தாமதப்படுத்த வேண்டும்...

2626
ஆந்திராவில் அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயதை 60ல் இருந்து 62 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அம்மாநில ஆளுநர் பிஸ்வபூசன் ஹரிச்சந்தன் ஆந்திர பொது வேலைவாய்ப்பு குறித்த அவசரச் சட்டத்தை வெளியிட்டா...BIG STORY