2231
கிரீசில் காட்டுத் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சிறிய விமானம் விபத்துக்குள்ளானதில் இரு விமானிகள் உயிரிழந்தனர். எவியா தீவில் பற்றி எரிந்த காட்டுத் தீயைக் கட்டுப்படுத்து பணியில் கனடா ஏர் நிறு...BIG STORY