2367
மிகவும் ஆபத்தான அலைச்சறுக்கு போட்டியாக கருதப்படும் பில்லாபோங் புரோ-வில்  ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜாக் ராபின்சன் முதலிடம் பிடித்தார். டெஹிட்டி தீவை ஒட்டி பசிபிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள பவளப்பாறைகள்...BIG STORY