1405
வடக்கு சுவீடனில் இரவு நேரத்தில் வானில் பரவலாக தென்பட்ட ஆரோரா எனப்படும் துருவ ஒளி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. அந்நாட்டு நேரப்படி இரவு 7.30 மணியளவில் அந்த ஒளி பச்சை, டார்க் பின்க், மஞ்சள் மற்ற...

2886
பின்லாந்து நாட்டில் வழக்கத்தை விட அதிகமாகத் தென்பட்ட வடதுருவ ஒளி பார்வையாளர்களை பரவசத்தில் ஆழ்த்தியது. ஆண்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட கால கட்டத்தில் வடதுருவத்துக்குள் நுழையும் சூரிய ஒளிக்கற்றைகளை, பூமியி...