2680
அடுத்த வாரம் திருமணம் செய்ய இருக்கும் ஜப்பான் இளவரசி மாகோ, கடைசி முறையாக அரச குடும்ப அந்தஸ்துடன் தனது  பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். ஜப்பான் சட்டப்படி, அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண் சாதாரண குடிம...BIG STORY