2952
சென்னையில் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் உணவு மற்றும் மருந்து டெலிவெரி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ரிமோட் மூலம் இயங்கும் சிறிய தானியங்கி படகு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 20 கிலோ எடை வரை பொரு...BIG STORY