1911
சீனாவின் சி 919 ஜம்போ ஜெட் பயணிகள் விமானத்தின் உயர் வெப்பநிலை சோதனை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டது. ஜின்ஜியாங் உய்குர்(Xinjiang Uygur) பிராந்தியத்தில் உள்ள சிறந்த உயர் வெப்பநிலை விமான சோத...