417
இந்தியாவில் கடந்த 40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு நுகர்வோரின் உணவு செலவினம் குறைந்திருப்பதாக, தேசிய புள்ளி விவர அலுவலகம் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது. 2017-2018 கால கட்டத்தில், ”இந்தியாவில் வீட்டு ந...