1908
கேரளாவில், ஒற்றுமை இந்தியா நடைபயணத்தின் இரண்டாம் நாள் பயணத்தை ராகுல் காந்தி துவங்கினார். ஒற்றுமை இந்தியா நடைபயணத்தின் ஆறாம் நாளான இன்று, திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள வெள்ளயணி சந்திப்பில் (Vellayani Jun...BIG STORY