2772
சென்னையில் போலி ஐ.எஸ்.ஐ முத்திரையை பயன்படுத்தியதாக பல ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டீலர்களின் இடங்களில் சோதனை மேற்கொண்ட இந்திய தர நிர்ணய அமைவன அதிகாரிகள், 40 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட...BIG STORY