2268
இங்கிலாந்தின் பிரபல கால்பந்து அணியான ஆர்சினல்.எஃப்.சி-யின் பயிற்சி அகாடமியில் 4 வயது சிறுவன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளான். அந்த அணியின் அகாடமியில் மிக குறைந்த வயதுள்ள உறுப்பினராக சேர்க்கப்பட்டுள்ள Zayn Al...