74930
ஆஸ்திரேலியாவில், 35 கிலோ அளவுக்கு உடல் முழுவதும் ரோமம் வளர்ந்து, பார்வை மறைக்கப்பட்ட நிலையில் வனத்தில் சுற்றித் திரிந்த செம்மறி ஆட்டை மீட்டு மறுவாழ்வு அளித்துள்ளனர் தன்னார்வலர்கள். ஆஸ்திரேலியா, வி...

569
ஆஸ்திரேலிய புதர்த் தீ, தலைநகர் கான்பெராவை நெருங்கியுள்ள நிலையில் அங்கு அவசரநிலை பிரகடனப் படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே புறநகர் பகுதியில் பற்றி எரிந்து வரும் தீ, 185 சதுர கி.மீட்டருக்கு பரவியுள்ள நில...BIG STORY