1162
சீனாவில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளில் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா தளங்கள் களைக்கட்டத் தொடங்கின. மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பயணக்கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டு, டிக்கெட் விலை மற்றும் தங்கும் விடுதி...BIG STORY