829
தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக பாதுகாப்பு படை வீரர்களுக்கு என, இந்திய ராணுவம் பிரத்யேக செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சாய் எனப்படும் இந்த செயலியின் மூலம் இணைய சேவையுடன் பாதுகாப்பான முறையில், வாய்ஸ் மற்ற...