1395
ஆஸ்திரேலியாவில்  கடல் வாழ் உயிரினமான ப்ளேசியோசரின் 100 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான எலும்புக்கூடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. குயின்ஸ்லாந்தின் மெக்கின்லி பாலைவனத்தில் இதன் எலும்புக்கூட்டை கண்டுப...BIG STORY