1241
ரயில்களில் முன்பதிவின்போது காத்திருப்புப் பட்டியலில் இருந்ததால், கடந்த ஆண்டு ஒரு கோடி டிக்கெட்டுகள் தானாகவே ரத்தானதாக தெரிய வந்துள்ளது. தகவல் உரிமைச் சட்டத்தின்கீழ் கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஒன்றுக்கு ரய...BIG STORY