983
தேனி மாவட்டம் சோத்துப்பாறை அணையின் நீர் மாசடைந்து விட்டதாகவும், அதனால், வண்டல் கலந்த மாசடைந்த நீர் வராக நதி ஆற்றில் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதால், பொதுமக்கள் ஆற்று நீரை பயன்படுத்த வேண்டாம் என பொதுப்பணி...BIG STORY